סיום תחולת התקנות בנושא פטור מתשלום אגרה שנתית במסגרת הליך פירוק מרצון

ביום 31.12.2023 עתידה לפוג הוראת הפטור הקבועה בתקנות החברות (אגרות) ובתקנות השותפויות (רישום ואגרות) (להלן : “התקנות”), המעניקה פטור מתשלום אגרה שנתית לחברות ו/או שותפויות שיבצעו הליך פירוק מרצון.

נזכיר כי כיום, במסגרת הליך פירוק מרצון, חברה ו/או שותפות שלא הייתה להן פעילות כלכלית, זכאיות לפטור מתשלום האגרה השנתית עבור שנים בהן לא הייתה פעילות כלכלית. יובהר, כי הפטור הקבוע בתקנות, עשוי להסתכם לסך של אלפי ואף עשרות אלפי ש”ח.

ככל וקיימת חברה ו/או שותפות שאינה פעילה וברצונה לבצע הליך פירוק מרצון, המלצתנו היא להתחיל באופן מיידי הליך פירוק מרצון, בטרם יפוגו ההוראות הרלוונטיות כאמור ועל ידי כך ליהנות מהפטור מתשלום, בטרם יסתיים בחודשים הקרובים.

לתשומת ליבכם, לאחר סיום תחולת התקנות בנושא פטור מתשלום אגרה שנתית במסגרת הליך פירוק מרצון, בקשות בנושא פירוקים יטופלו בתוך ימי עבודה ספורים.

האמור בחוזר זה הינו לידיעה כללית.

 

הרשמו לרשימת הדיוור שלנו
ותהנו מטיפים ועצות של מקצוענים לניהול נכון של העסק