מענק לעצמאים ששירתו במילואים בצו 8

בקשת מענק לעצמאים ששירתו במילואים בצו 8 עבור נזק עקיף בחודשים מרץ אפריל
 
 
ברצוננו לעדכן שהחל מתאריך 29 במאי, 2024, יכולים עוסקים המשרתים במילואים, להגיש בקשה למענק בשל נזק עקיף שנגרם להם עקב שרות בצו 8, עבור החודשים מרץ-אפריל 2024.
  
למענק זכאים עצמאים ששירתו למעלה מ-30 יום בצו 8 והעסק שבבעלותם חווה ירידת מחזורים בעקבות שירות המילואים. המענקים יינתנו בתקופה המתחילה בינואר 2024 ועד חצי שנה מתום מועד סיום הצו הראשון של משרת המילואים.
  
עוסקים פטורים יהיו זכאים למענק בסכום קבוע עבור כל תקופה בת חודשיים, בהתאם לגובה המחזור השנתי ולשיעור ירידת המחזורים, שעליו הצהיר העוסק הפטור. עוסקים מורשים יהיו זכאים למענק בגין מלוא סכום הירידה במחזור העסקאות בין התקופה בת החודשיים לתקופה המקבילה ב-2023, כשהוא מוכפל במקדם הוצאה נחסכת.
 
 יתבצע חישוב מותאם עבור עסקים חדשים שנפתחו לאחר 1 בינואר 2023 ועד 30 בספטמבר 2023.
 
 ניתן להגיש את הבקשות באופן מקוון באתר רשות המסים או באמצעות קישור שמופיע באתר המילואים של צה”ל.
 
הגשת הבקשה עבור החודשים מרץ אפריל תתאפשר עד ה- 31 ביולי 2024 והתשלום יתבצע בהקדם ולא יאוחר מתום 14 ימים מיום קביעת הזכאות. תגמולי ביטוח לאומי שניתנו בגין תקופת הזכאות לא ינוכו מסכום המענקים. בבקשות שלגביהן תידרש בחינה מעמיקה של רשות המסים וקרן הסיוע, סכום המענק ייקבע בתוך 3 חודשים ממועד הגשת הבקשה.
 
 משרת מילואים אשר בקשתו סורבה או לא אושרה במלואה, רשאי להגיש השגה לקרן הסיוע של צה”ל באתר המילואים. על ההשגה להיות מנומקת, עם כלל המסמכים והנתונים אשר עשויים לתמוך או לאשר את טענותיו.
  
למידע נוסף בדבר הזכאות לקבלת המענקים ואופן הגשת הבקשות ניתן להיכנס לאתר רשות המסים ולאתר המילואים של צה”ל. בנוסף, קרן הסיוע למשרתי המילואים מפעילה מרכז מידע ושירות טלפוני במוקד המילואים במספר 1111 (שלוחה 4), בו ניתן לקבל מענה לשאלות בדבר הזכאות, אופן הגשת הבקשות ופרטים לגבי בקשה ספציפית.                                                                                                                                                                                   
 
הרשמו לרשימת הדיוור שלנו
ותהנו מטיפים ועצות של מקצוענים לניהול נכון של העסק