חרבות ברזל – מענק עידוד תעסוקה לעובד בישוב מפונה או שמקום עבודתו בישוב מפונה

מענק עידוד תעסוקה לעובד בישוב מפונה או שמקום עבודתו בישוב מפונה

 1. ביום 23.11.23 אישרה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת את ההסכם בדבר מתן מענקי עידוד להמשך תעסוקה מלחמת חרבות ברזל”, שבין משרד האוצר לבין המוסד לביטוח לאומי.
 2. בהתאם להסכם שאושר, עובד זכאי למענק עידוד בסך 3,000 ש”ח לכל חודש קלנדרי, אם מתקיימים בו כל אלה:
  א. מקום מגוריו הקבוע הוא ביישוב מפונה, או שמקום מגוריו הקבוע אינו ביישוב מפונה אך מקום עבודתו הוא ביישוב מפונה.
  ב. עבד אצל המעסיק לפחות בחודש אחד מבין החודשים יולי, אוגוסט וספטמבר 2023.
  ג. הגיע פיזית לעבודה בחצרי המעסיק לפחות 11 ימים בחודש.
 3. הזכאות היא למענק אחד עבור עובד, והוא יינתן בשל עמידה בתנאי זכאות המענק אצל מעסיק אחד.
 4. הזכאות למענק העידוד תחול מיום 1.11.23 ועד ליום 31.3.24. הזכאות כאמור מעבר ליום 31.12.23 מותנית באם הישוב המפונה עודנו כלול ברשימת הישובים המפונים.
 5. אופן הגשת הבקשה למענק עידוד:
  א. מעסיק יגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לתשלום מענק עידוד עבור עובדיו הזכאים למענק עידוד החל מתום כל חודש המזכה את העובד במענק.
  ב. בקשה למענק עידוד תוגש למוסד באופן מקוון באתר האינטרנט של המוסד, בהתאם לטופס שיפורסם באתר האינטרנט של המוסד, ויכלול את כל פרטי המידע להם זקוק המוסד על מנת לבדוק את הזכאות למענק ולשלמו.
  ג. מענק עידוד ישולם לחשבון הבנק של העובד, כפי שידוע למוסד
  ד. מענק עידוד ישולם לאחר קבלת דיווח המעסיק בהתאם לסעיף 355 לחוק הביטוח הלאומי, ולאחר שהושלמה תקופת ההעסקה המזכה ולא לפני היום ה-20 לחודש העוקב שבו הוגשה כל בקשה

 

נעדכנכם, כי עם אישור ההסכם בוועדת העבודה כאמור, המוסד לביטוח לאומי החל להתארגן לביצוע ההסכם. בשלב זה, טרם פורסמו הנחיות ביצוע, והן צפויות להתפרסם בהקדם.

 

 

הרשמו לרשימת הדיוור שלנו
ותהנו מטיפים ועצות של מקצוענים לניהול נכון של העסק