header

הוצאות מוכרות לעובדים מהבית

pdf בעלי מקצועות עצמאים ובעלי מקצועות חופשיים נוטים יותר ויותר לעבוד מהבית. במאמר זה נסקור את ההוצאות המוכרות לצורכי מס הרלוונטיות לעסק המתנהל מהבית (לחץ על האייקון להמשך המאמר)...