header

עצמאי או חברה

pdf השאלה האם להתאגד כעצמאי או חברה בע"מ מלווה אנשי עסקים רבים. במאמר זה ננסה לעמוד על השיקולים השונים בהתאגדות כעצמאי או חברה מהיבטי מיסוי, דיני עבודה, אחריות מוגבלת ושיקולי עלות (לחץ על האייקון להמשך המאמר)...