header

מדריך להגשת בקשה להחזר מס

רשויות המס פרסמו מדריך מפורט המיועד לסייע ליחידים אשר אינם חייבים בהגשת דו"ח שנתי לפקיד השומה, אך מעוניינים בכל זאת להגיש דו"ח כבקשה להחזר מס.

לחצו כאן למדריך.